Rövid program

Áttekintő program

A  "Fókuszban a tanulás és a tanítás értékelése" konferencia programja letölthető az alábbi linken.

2016. november 8. kedd

                               8.30–10.00     Regisztráció (Gólyavár, előtér)

                             10.00–10.30    Megnyitó (Mária Terézia terem)

                                                       Mezey Barna, az ELTE rektora

                                                       Károly Krisztina, az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója

                                                       Patkós András, az MTA Szakmódszertani Kutatási Programjának vezetője

 

                              10.30–12.00    Plenáris előadások: Értékelés és felelősség (Mária Terézia terem)

                              10.30–10.50    Frank Tibor: Az értékelés felelőssége

                              10.50–11.10    Mikonya György: Az értékelés sokszínűsége

                              11.10–11.30    Patkós András: Az MTA Szakmódszertani Kutatási Program (2016-2020)

                              11.30–12.00    Salmi, Hannu: Towards research-based teacher education and evaluation: bridging the gap between formal education and informal learning

 

12.00–13.00    Ebédszünet

 

13.00–14.20    Plenáris előadások: Átmenet képzések és a felnőtt élet között (Pázmány Péter terem)

13.00–13.20    Csapó Benő: A középfokú-felsőfokú képzés közötti átmenet értékelési feladatai

                                13.20–13.40    Tasnádi Péter: Mit várunk a hallgatótól? Absztrakció, megértés, alkalmazás

                                13.40–14.00    Zsakó László: Informatika tantárgyi értékelés – iskola kontra versenyek

14.00–14.20    Papp Gabriella: A különleges bánásmódot igénylő gyermekek esélyei az oktatásban

 

14.20–14.45    Kávészünet (Gólyavár, előtér)

 

14.45–16.05    Szekció-előadások:

A segédeszközök használatának problematikái a teljesítmény megítélésében (Pázmány Péter terem)

Tanárképzés: mérés/értékelés és az iskolai gyakorlatok (Történeti Könyvtár)

Mérés/értékelés a művészeti nevelésben és a műszaki képzésben (MÚK 6–8. 6. terem)

Fejlesztő és hatékony visszajelzés a pedagógiai munkáról (Dékáni kistanácsterem)

IKT eszközök és módszerek az értékelésben (Központi Olvasóterem)

 

16.05–16.30    Kávészünet (Gólyavár, előtér)

 

16.30–17.30    Szekció-előadások:

A tanári/tanárjelölti munka minőségének mérése (Pázmány Péter terem)

Mérés az idegen nyelvek elsajátításában (Történeti Könyvtár)

Könyvtár és értékelés (MÚK 6–8. 6. terem)

A matematika tanításának egyes értékelési kérdései (Dékáni kistanácsterem)

Testnevelés, fizikai és szellemi akadálymentesítés (Központi Olvasóterem)

 

18.00–20.00    Fogadás (A épület, Kari tanácsterem)

2016. november 9. szerda

 

8.30–9.30        Regisztráció (Gólyavár, előtér)

 

9.30–10.50      Plenáris előadások: A tanulói és a tanári kompetencia mérése (Pázmány Péter terem)

9.30–9.50        Pongrácz László: A kompetenciamérés eredményeinek kompetens használatáról…

                               9.50–10.10      Munkácsy László: A középiskolai rangsorok és az iskolák teljesítménye

                              10.10–10.30    Szivák Judit: Mester- és kutatópedagógusok megjelenése a köznevelésben

                              10.30–10.50    Molnár Katalin: Az értékelés középpontjában a pedagógus

 

10.50–11.10    Kávészünet (Gólyavár, előtér)

 

11.10–12.10    Szekció-előadások:

A kommunikáció és a tanulás értékelése speciális kontextusban (Pázmány Péter terem)

Értékelési gyakorlatok idegen nyelvi képzésekben (Történeti Könyvtár)

Értékelésről a zenei és a vizuális nevelésben (MÚK 6–8. 6. terem)

Pedagógus életpálya és megmérettetés (Dékáni kistanácsterem)

Az MTA szakmódszertani pályázatán nyertes kutatási programok bemutatása I: az autizmus problematikái (Központi Olvasóterem)

12.10–13.00    Ebédszünet

 

13.00–13.45    Plenáris kerekasztal beszélgetés: Művészetpedagógia a 21. században: a képesség, kompetencia, tehetség és személyiség fejlesztése és értékelése 

                          Moderátor: Kárpáti Andrea (Pázmány Péter terem)

                               13.00–13.45    Poszterbemutatók: Értékelés – önértékelés, mérés – felmérés (Gólyavár, előtér)

 

13.45–14.00    Kávészünet (Gólyavár, előtér)

 

14.00–15.20    Szekció-előadások:

Az értékelés a gyakorlatok eredményességének szolgálatában (Pázmány Péter terem)

Coaching, önismeret, szubjektivitás és értékelés (Történeti Könyvtár)

A tanulás és a tudás értékelése a természettudományok területén (MÚK 6–8. 6. terem)

Jó gyakorlatok online és offline értékelési módszerekkel (Dékáni kistanácsterem)

Értékelés és megújulás a magyar nyelv és irodalom területén (Központi Olvasóterem)

 

15.20–15.45    Kávészünet (Gólyavár, előtér)

 

15.45–16.45    Szekció-előadások:

Az iskolai mérésekről általában, a szövegértés méréséről konkrétabban (Pázmány Péter terem)

A projektmunka a tanári és a tanulói fejlődés szolgálatában (Történeti Könyvtár)

Fejlesztő eszközök, fejlesztő értékelés (MÚK 6–8. 6. terem)

Az MTA szakmódszertani pályázatán nyertes kutatási programok bemutatása II: A digitális képi nyelv, valamint a kutatásalapú tanulás fejlesztéséről (Dékáni kistanácsterem)

 

17.00               A konferencia zárása (Pázmány Péter terem)

                        Homonnay Zoltán, az ELTE Tanárképző Központ főigazgató-helyettese