A konferencia témakörei

 • a mérés/értékelés oktatáspolitikai környezete
 • a pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó értékelés
 • az értékelés presztízse
 • pontszám és felvételi
 • az értékelés és az önértékelés tanítása
 • mérési/értékelési technikák
 • „jó gyakorlatok” a mérésben, értékelésben
 • a digitális pedagógus és a digitális nemzedék
 • az internet előnyei és veszélyei
 • a szakmódszertanok és a szakmódszertani tárgyakat oktatók felelőssége, kihívásai
 • a mentorok és a vezetőtanárok szerepe a tanári felkészítésben
 • a tanulás támogatása és az értékelés
 • ismeretszerzés és számonkérés
 • az esélyegyenlőség kezelése
 • a mérés/értékelés nemzetközi modelljei és gyakorlata
 • a minőségbiztosítás korszerű eszközei (az oktatói/tanári munka értékelése)
 • a mérés/értékelés történeti hagyományai
 • kutatási lehetőségek
 • iskolai értékelés és elhelyezkedési lehetőségek a munkaerőpiacon

A konferencia témájához illeszkedő további javaslatokat is örömmel várunk.