A konferencia felhívása

A tanácskozás a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett Magyar Tudomány Ünnepének 2016. évi rendezvényeinek alkotja részét. A már másodízben meghirdetett konferenciát annak érdekében szervezzük, hogy megvitassuk az osztatlan tanárképzés nyomán (is) jelentkező értékelési kérdéseket. Ez sokrétű, elágazó problémakör, amely felöleli az általános iskolai, a középiskolai és a felsőfokú képzés során használatos osztályzási, pontozási, szó- és írásbeli véleményezési eljárásokat, feltárja az ezzel kapcsolatos pedagógiai, pszichológiai, szaktárgyi és oktatás-módszertani kérdéseket. Az óvodától és az általános iskola legalsó szintjétől az egyetemi diplomáig folyamatosan értékeljük diákjainkat, osztályzatokkal, pontokkal, szöveges közlésekkel és különféle mérési technikákkal minősítve teljesítményüket. Ez a rendszer ma, a számítógép, az okostelefon, a vizuális gondolkodás irányába történő elmozdulás világában megannyi kérdést vet fel, értékelési elveink és módszereink átgondolására késztet a technikai átalakulás sodrában. Az értékelés az oktatás és a tanulás minőségének biztosítéka, része a pedagógiai kultúrának. Különösen fontos feladat az osztályzat inflálódásának megakadályozása, az értékelés szempontjainak és módszereinek országos szintű egységesítése, a nemzetközi értékelési rendszerekbe történő integrálódás elősegítése. Az iskolarendszernek, különösen a felsőoktatásnak szüksége van a hallgatókra, a hallgatók számára viszont – úgy tűnik – a hagyományos ismeretközlési rendszer elavult, hiszen az ismeretek igen nagy hányada az internet segítségével könnyűszerrel elérhető, s ez akár plagizálásra („cut and paste”) is csábíthat. Mindez azonban a követelmények szintromlásához vezethet. A diákok érdemi értékelésének ma már nem az ismeretanyag puszta visszaadását kell mérnie, hanem a gondolkodási folyamatok mélységét, eredetiségét, tisztaságát. Ehhez szorosan kapcsolódik a tanári munka és kompetencia értékelése, amely a pedagógus életpálya modell bevezetésével különösen aktuálissá vált. Ezek alapelveihez és módszertanához remélünk a konferencia és annak publikált anyaga révén közelebb jutni.

Jelentkezni legkésőbb 2016. július 8-ig a konferencia honlapján lehet a tervezett előadás vagy poszterbemutató 200 szavas összefoglalójával együtt. Az előadások elfogadásáról 2016. július 25-ig email-ben értesítjük a jelentkezőket.

A folyamatos kutatási tevékenység és eredményeink visszavezetése a képzési tartalomba és struktúrába alapvető feltétele a minőségi és versenyképes tanárképzésnek. A konferenciára ezért egyaránt várunk elméleti és empirikus kutatásokon, valamint a gyakorlati tapasztalatokon, a „jó gyakorlatokon” alapuló előadásokat. A tanácskozás munkanyelve a magyar, de külföldi kollégáinktól is örömmel fogadunk előadásokat angol nyelven. A konferencia anyagát lektorált tanulmánykötetben tervezzük megjelentetni. A tanulmányok benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A konferencia felhívása letölthető innen.