2014

2014. november 10-11-én (hétfőn és kedden) került megrendezésre első alkalommal a „Tudós tanárok – tanár tudósok" című tudományos és szakmai szimpózium,  Konferencia a minőségi tanárképzésről alcímmel.

A tanácskozás a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett Magyar Tudomány Ünnepének 2014. évi rendezvényeinek alkotta részét. A reményeink szerint hagyományteremtő konferenciát abból az alkalomból szerveztük, hogy a tanárképzés át-/visszaállt az osztatlan formába, amely számos szakmai, tartalmi, tudományos és szervezési kérdés megoldását, újragondolását tette szükségessé.

A tanárképzést évszázadok óta formáló intézményi környezet és a hagyományok értékeit személyesen is megőrző tanári társadalom együttes felelősséggel tartozik a minőség pedagógiai kultúrába ágyazott áthagyományozásáért. E történelmi korszakokon és egymást váltó generációkon átívelő feladatot és küldetést minden időben olyan szakmai és szervezeti elhivatottság táplálja, melynek tudományos forrásvidékét a nevelés és oktatás tudós képviselői is készek a maguk egyrészt tényszerű, másrészt kultúraközvetítő eszközeivel feltárni, gazdagítani. Az ELTE Tanárképző Központ (TKK) konferenciáját azzal a fő céllal hirdette meg, hogy mind alkalmat, mind pedig lehetőséget is adjon a tanárképzés – és ezen belül különösen az új, osztatlan tanárképzés – ügyéért felelős intézményi, szakmai, tudományos és társadalmi műhelyeknek a közös párbeszédre. Alkalmat a múlt értékeinek és a jövő kihívásainak értő és igényes áttekintésére, és lehetőséget a minőség időben változatlan, de a jelenben mindig új tartalmakkal is gazdagodó fogalmának gyakorlati átültetésére.

A folyamatos kutatási tevékenység és eredményeink visszavezetése a képzési tartalomba és struktúrába alapvető feltétele a minőségi és versenyképes tanárképzésnek. A konferenciára programjának kialakítása során ezért is törekedtünk arrra, hogy e szakmai-tudományos rendezvényen elméleti és empirikus kutatásokon, valamint a gyakorlati tapasztalatokon, a „jó gyakorlatokon” alapuló előadások, szimpóziumok, kerekasztalok és poszterbemutatók is helyet kapjanak.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és konzorciumi partnere, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 számú, „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című projektje is ugyanezen tanácskozás keretében rendezte meg azt a konferenciáját, amely a műveltségterületeken is túltekintő tananyagfejlesztés tartalmi és módszertani lehetőségeit tárgyalta „Ember a természetben és a társadalomban" címen.

A konferencián készült képek galériáját ezen a linken böngészhetik.